728x90ad
VV Steenbergen

Jeugdcommissie

De jeugd heeft de toekomst
De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het gehele functioneren van de jeugdafdeling. Deze commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. Samen met het hoofdbestuur wordt een meerjarenplan vastgesteld. De commissie heeft de taak deze doelstelling te realiseren met de beschikbare middelen. In het herschreven Jeugdplan is te lezen hoe de vereniging de doelstellingen wil realiseren. Hier volgt een korte samenvatting van dit plan.

Om de toekomst met het nodige vertrouwen tegemoet te zien, is het nodig planmatig te werken. Dat hierbij een opleidingsplan van groot belang is zal niemand ontkennen. Een bekend gezegde is dan ook “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. Het is nodig om hier continue aandacht aan te besteden. Om deze aandacht te versterken is er in de afgelopen periode besloten om de bestaande organisatiestructuur hier en daar aan te passen. De jeugdcommissie zal in beginsel op organisatorisch en opleidingskundig gebied een succesvolle doorstroming naar het seniorenvoetbal kunnen garanderen met als voornaamste taak de voetbalvisie van onze vereniging te bewaken.

Hierbij stelt de vereniging zich primair ten doel om voor eenieder een zo optimaal mogelijk voetbalplezier te creëren. Dit impliceert, dat alle voetbaltechnische aspecten en nevenactiviteiten hier direct dan wel indirect een bijdrage aan dienen te leveren. We voetballen, omdat we dat leuk vinden. Het creëren en het behouden van ‘voetbalplezier’ als hoogste doel binnen de vereniging betekent overigens niet dat alles wat met voetballen te maken heeft, leuk en plezierig is. Het is bijvoorbeeld niet altijd leuk om vaak te verliezen of om te trainen bij ‘hondenweer’. Het behoud van de sfeer en discipline in de groep vormen dan de elementen die uiteindelijk bijdragen aan het voetbalplezier.

In het Technische Plan staat de voetbalopleiding centraal. Hierbij wordt overigens niet beoogd dat andere aspecten, zoals gezelligheid, ontspanning e.d., naar de achtergrond verdwijnen. Het hoogste streven van elke voetbalvereniging, dus ook van V.V. “Steenbergen”, blijft natuurlijk voetbalplezier.

Samenvattend hoopt de Jeugdcommissie dat iedereen zich kan vinden in de gekozen koers, zodat we samen met veel vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien!

Er wordt hard gewerkt aan een nieuw jeugdplan, dat sluit met het algehele beleidsplan.