728x90ad
VV Steenbergen

Verzekering

Zeven dagen per week zijn er vrijwilligers en kaderleden van V.V. “Steenbergen” in de weer voor onze mooie vereniging. Maar zijn zij, evenals de spelers, ook verzekerd als er onverwacht iets vervelends gebeurt?

Collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
Er is een ongevallenverzekering afgesloten voor ongevallen waarbij de dood, blijvende invaliditeit of geneeskundige- en/of tandheelkundige kosten het gevolg zijn. Dit geldt tijdens alle activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen. Deze verzekering is bedoeld als achtervang. Bij schadegevallen wordt in eerste instantie de eigen verzekering aangesproken. Om rechten in de toekomst niet te verspelen wordt men geadviseerd om ongevallen altijd direct te melden middels een schadeformulier.

Aansprakelijkheidsverzekering
Er is een verzekering afgesloten voor aansprakelijkheid voor schade (letsel- en zaakschade, inclusief gevolg schade). Ook deze verzekering is geldig tijdens alle activiteiten die in het algemeen belang van de vereniging dienen. Vereist is wel, dat de verzekerde aansprakelijk is voor de toegebrachte schade. Er dient een toerekenbare tekortkoming aan de orde te zijn. Over het algemeen is er geen aansprakelijkheid voor schade die bij normaal spelverloop wordt toegebracht. Een voetbalvereniging kan niet door een werkgever van een lid van de vereniging aansprakelijk worden gesteld voor schade die als gevolg van een blessure zijn ontstaan.
• De werknemer dient namelijk een eventuele claim bij de dader neer te leggen. De werkgever is hierin geen partij.
• Er is sprake van risicoaansprakelijkheid. Dit wil zeggen, dat men vrijwillig aan een wedstrijd meedoet en daarbij het risico aanvaardt, dat men een blessure kan oplopen bij een normaal spelverloop.

Vrijwilligersvezekering
De Gemeente Steenbergen is aangesloten bij de vrijwilligersverzekering die de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten aanbiedt. De vrijwilligersverzekering is bedoeld voor mensen die voor of binnen een organisatie vrijwilligerswerk verrichten. Hiermee wil het gemeentebestuur het belang van vrijwilligerswerk voor de samenleving benadrukken en het werk van de vrijwilliger ook aantrekkelijker maken. Meer informatie over deze vrijwilligersverzekering vindt u hier (website Gemeente Steenbergen).

Rijden naar uitwedstrijden?
De inzittendenverzekering is inbegrepen bij het KNVB-lidmaatschap. Naast de leden is ook de aangewezen chauffeur verzekerd, zonder dat hij lid hoeft te zijn van een voetbalvereniging. De aangewezen chauffeur geldt als vrijwilliger tijdens de reis naar het te bezoeken sportpark en uiteraard ook tijdens de reis huiswaarts.

Meereizende supporters (familie, vriendjes, etc.) zijn NIET VERZEKERD via deze inzittendenverzekering. Hiervoor heeft de chauffeur van de auto zelf een inzittendenverzekering nodig, welke in veel gevallen inderdaad ook is afgesloten naast de eigen autoverzekering.

Aan dit artikel kunnen geen rechten ontleend worden. V.V. “Steenbergen” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hierboven vermelde teksten of juist ontbrekende stukken. Deze pagina is alleen ter kennisgeving bedoeld.

De verzekeringen betreffende passages uit het Handboek van de KNVB Zuid1 staan hieronder in aparte documenten weergegeven:

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering

Collectieve ongevallenverzekering

Collectieve rechtsbijstandverzekering