728x90ad
VV Steenbergen

Jeugdbeleidsplan

De jeugdcommissie en het bestuur presenteren langs deze weg vol trots het nieuwe Jeugdbeleidsplan

Het Jeugdbeleidsplan van V.V. “Steenbergen” beschrijft de uitgangspunten voor het jeugdbeleid en de uitwerking hiervan, bestaande uit een tweetal onderdelen, t.w.:

Jeugdbeleid en de organisatiestructuur
Met de beleidsuitgangspunten en organisatorische structuur, inclusief taken en bevoegdheden.

Technisch beleid
Een beleidsvisie per leeftijdscategorie en richtlijnen voor het uitvoeren van de voetbalvisie en te hanteren spelsysteem.

Daarnaast is het jeugdbeleidsplan een praktische handleiding voor trainers en leiders met
aandachtspunten voor de training en begeleiding van de elftallen.

Enerzijds willen we richting geven aan de dagelijkse beslissingen en anderzijds helderheid verschaffen hoe we met elkaar om willen gaan en wie waarvoor aanspreekbaar is. Dit beleidsplan is een levend document en wordt regelmatig geëvalueerd, waarbij jouw suggesties van harte welkom zijn.