728x90ad
VV Steenbergen

Gezond Verstand

Gezond Verstand van V.V. “Steenbergen” houdt zich bezig met de waarden en normen in de maatschappij en in het bijzonder binnen onze vereniging.

Middels de volgende doelstellingen pakt zij haar eigen verantwoordelijkheid, te weten:
– Uitstraling in- en extern van onze vereniging;
– Het voorkomen/bestrijden/tegengaan van elke vorm van pesten, agressie, geweld, discriminatie en seksuele intimidatie;
– Het opstellen van een gedragscode en spelregels op dit gebied;
– Sanctiebeleid bij voorkomende incidenten;
– Operationele behandeling van incidenten in samenwerking met het dagelijks bestuur en eventuele overige instanties zoals bureau Halt, de politie en gemeente.

“Samen werken we aan een gezond milieu binnen V.V. “Steenbergen”!”

De commissie is te bereiken via het volgende mailadres: gezondverstand@vvsteenbergen.nl

Gezond Verstand, je hebt altijd een keuze

We moeten weer terug naar oude vergeten normen en waarden. Deze gevleugelde uitspraak werd een tijd geleden gelanceerd en net als de V.V. “Steenbergen” namen tal van mensen namen deze term over.

Wij vonden het tijd om eens onder de loep te nemen waar we het dan over hebben. In het kort zijn normen en waarden gedragsregels zijn die de overheden en wij ons zelf opleggen, soms verplicht, maar vaak ook als verzoek. Velen hebben deze “oude” normen en waarden weer omarmt, opgepoetst en aangepast aan de huidige tijd opnieuw uitgebracht, zo ook bij de V.V. “Steenbergen”.

Hoewel de basisprincipes niet zijn veranderd, is de term “Normen en Waarden” sterk veralgemeniseerd en steeds meer een mode-term geworden, waardoor de uitdrukking een groot deel van zijn kracht heeft verloren. Wij zijn van mening, dat we weer terug moeten naar daar waar het uiteindelijk gaat en vragen we een ieder zijn gezond verstand te gebruiken. Uiteraard blijven er regels en moeten er soms maatregelen genomen worden, maar:

Het gezonde verstand, verteld ons dat we een keuze hebben en wat wel en niet kan. Het oprapen van dat gevallen flesje, het beheersen van emoties, het respecteren van de (jonge) scheidsrechter, de vrijwilliger, eigenlijk weten we dat allemaal wel. Natuurlijk bent u het niet met alles eens, maar luister op zijn minst naar elkaar, gebruik het gezonde verstand.