728x90ad
VV Steenbergen

Nieuwbouw kleedkamers

In week 31 is de cementvloer voldoende uitgehard, waardoor de werkzaamheden binnen weer zijn hervat. Daarnaast heeft de onderhoudsploeg, met gebruik van gereedschap van R&R Kunststoftechniek, het pad van de oprijlaan naar de entree van het nieuwe kleedgebouw compleet betegeld. Hierdoor konden de mannen van R&R Kunststoftechniek verder met de kozijnen en ruiten van de entree en wordt er nu gewerkt aan het dak van het overstek bij de entree. Ook is de tegelzetter verder gegaan met muren van de centrale toiletten en is er in week 32 een start gemaakt met het leggen van de vloertegels.

Week 32 – start leggen vloertegels

Week 31 – Bestrating entree nieuwe kleedkamers

Week 31 – Plaatsen kozijnen entree door R&R Kunststoftechniek

Egaliseren grondwerk entree ter voorbereiding op het straatwerk

Week 30 – Storten cementvloer

Week 30 – Installatie zonnepanelen

Week 29 – onthulling plaquette 1e steen

Week 29 – plaatsen ramen & betegelen natte ruimtes

Week 28 – plaatsen kozijnen

Week 27 – voegwerkzaamheden ronden buitenmuren af

Week 26 – bereiken hoogste punt

Week 25 – balken dakconstructie geplaatst

Week 24 – metselen buitenmuren

Week 22 – vrijwilligers plaatsen isolatieblokken buitenmuren & start werkzaamheden binnenmuren

Week 21 – binnenmuren plaatsen

Week 20 – stellen kozijnen & buitenzijde

Week 19 – storten beton

Week 18 – wapening vloerconstructie

Week 16 – voorbereiding storten fundering

Week 13 – grondwerkzaamheden door Van Tilburg Grond- en Transportbedrijf

Week 11 – Sloop kleedkamergebouw (kleedkamer F t/m I, scheidsrechterslokaal & verzorgingsruimte)

Start nieubouw
Het is eindelijk zo ver! De bouw van onze nieuwe kleedkamers kan starten. Dat betekent dat er de komende maanden veel werkzaamheden plaatsvinden op ons sportpark. Met deze periodieke nieuwsbrief zullen we jullie op de hoogte houden van de voortgang. We hopen zeer vroeg in het voetbalseizoen 2021/2022 de nieuwe accommodatie in gebruik te nemen.

Proces
Op 1 maart hebben voorzitter Wim Roovers en penningmeester Jasper van Tilburg namens V.V. “Steenbergen” de overeenkomst met de gemeente Steenbergen getekend voor de financiële ondersteuning voor de bouw van de kleedaccommodatie. Het bestuur van V.V. “Steenbergen” heeft Verkaart Bouwbedrijf gevraagd om – in samenwerking met Madri Install Service – de nieuwbouw te realiseren. Wij zijn verheugd dat deze twee Steenbergse bedrijven de klus willen klaren en daarbij kennis en ervaring benutten van bedrijven die als sponsor bij de vereniging zijn betrokken.

Werkzaamheden
De verwachting is dat de werkzaamheden in de week van 29 maart zullen starten. Dat betekent dat er de komende maanden extra drukte op en rond het sportpark zal zijn. We vragen iedereen de aanwijzingen voor bijvoorbeeld looproutes zo goed mogelijk op te volgen. Op die manier kunnen de bouwwerkzaamheden zo veilig mogelijk worden uitgevoerd.

Om de werkzaamheden financieel verantwoord uit te kunnen voeren, heeft het bestuur ervoor gekozen om de werkzaamheden in twee fases op te delen. Tijdens de eerste fase worden acht nieuwe kleedkamers (inclusief verzorgingsruimte) gebouwd op de plek van de huidige kleedkamers F t/m I. We hopen dat deze nieuwe accommodatie in september is afgerond. Tijdens een volgende fase worden de kleedkamers A en B omgebouwd tot wedstrijdsecretariaat en kleedruimte voor scheidsrechters. Het bestuur besluit op een later moment over de precieze planning van deze fase, met inachtneming van de financiële situatie van de vereniging.

Vrijwilligers
De bouw van een nieuw kleedaccommodatie en de afbetaling van de door de gemeente verstrekte lening betekenen voor V.V. “Steenbergen” een grote financiële opgave. Om die reden proberen we met hulp van zo veel mogelijk vrijwilligers de kosten te drukken, uiteraard in samenspraak met de aannemer. In de volgende nieuwsbrieven zullen we daar meer over melden, ook over hoe iedereen die wil een bijdrage kan leveren.

Sponsoring
V.V. “Steenbergen” heeft een trouwe groep sponsoren. De sponsorcommissie is druk bezig om na te gaan of en zo ja hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de nieuwbouw. Sponsoren die een bijdrage willen melden of vragen hebben, kunnen zich melden bij de sponsorcommissie.

Acties
Elke financiële bijdrage is de komende tijd welkom. Om die reden zullen we acties op touw zetten om geld in te zamelen. De coördinatie hiervan ligt bij de sponsorcommissie en Klaas de Wit. Wie goede ideeën heeft, kan zich daar melden.

Contactpersonen
Zoals aangegeven zullen we jullie tijdens de werkzaamheden regelmatig informeren over de voortgang. Als er tussendoor vragen zijn, dan kun je terecht bij de volgende contactpersonen:

Algemene vragen
Wim Roovers (voorzitter)
voorzitter@vvsteenbergen.nl

Projectleider nieuwbouw
Rob Driessen
nieuwbouw@vvsteenbergen.nl

Sponsoring
Richard Tielen
sponsoring@vvsteenbergen.nl

Acties
Klaas de Wit
ledenacties@vvsteenbergen.nl