728x90ad
VV Steenbergen

Mutaties bestuursleden V.V. “Steenbergen”

Het rooster van aftreden (bestuursleden) is aan de orde geweest in de Algemene Leden Vergadering op vrijdag 15 september 2023. Aftredend waren Sjef Dam, Wim van der Wegen, Jasper van Tilburg en Michel Reijns. Zowel Sjef als Wim hadden zich wederom herkiesbaar gesteld en zijn dan ook door de aanwezige leden benoemd voor een volgend termijn.

Onze penningmeester, Jasper van Tilburg,  had zich niet herkiesbaar gesteld en is dan ook per 15 september jl. ontheven van zijn taak als penningmeester, natuurlijk niet na volledige decharge van de kascontrolecommissie. Als er contact gezocht moet worden met de penningmeester dan graag dit opnemen met de secretaris Wim van der Wegen. Hij zal dit blijven doen tot we een nieuwe penningmeester hebben. Het mailadres hiervoor blijft wel penningmeester@vvsteenbergen.nl.

Graag verwijzen we u dan ook naar de volgende link: https://vvsteenbergen.nl/stand-van-zaken-zoektocht-nieuwe-penningmeester/

Ook Michel Reijns is afgetreden als bestuurslid Jeugdzaken. Bij vragen of opmerkingen over de jeugd graag de coördinatoren aanspreken (Marsha Baten, Albert de Troije, Addie Konings en Joey van Gils).

Het bestuur wil Jasper en Michel bijzonder hartelijk bedanken voor die vele jaren van inzet en enthousiasme voor de vereniging. Beide blijven gelukkig bij de club maar niet meer als bestuurslid.

Ook in de ALV is de aanstelling van Maickel Sebrechts aan de orde geweest. Maickel zet zich al bijna een jaar in als aspirant bestuurslid Facilitaire Zaken. Onder zijn leiding is het project ‘renovatie kantine’ dan ook al afgerond. Maickel werd uiteraard formeel en unaniem benoemd als bestuurslid. Een groot applaus was dan ook zondermeer terecht.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *