728x90ad
VV Steenbergen

Bestuursnieuws n.a.v. de ALV

Beste leden van V.V. “Steenbergen”,

Op 11 september heeft de vereniging V.V. “Steenbergen” een ALV (Algemene Leden Vergadering) gehouden. Alle leden waren hiervoor uitgenodigd via de website, nieuwsbrief en lokale media (Steenbergse Courant). Gelukkig waren er toch 15 leden zo enthousiast om de presentatie van het bestuur bij te wonen. In deze presentatie werden veel zaken besproken van het afgelopen seizoen (jammerlijk afgebroken door het Corona virus) en de plannen voor het komende seizen en de jaren hierna. Ook zijn diverse belangrijke punten in stemming gebracht én hebben de leden het bestuur op diverse fronten van feedback kunnen voorzien.

Invulling bestuur
De bestuursleden Sjef Dam (advies), Rob Driessen (facilitaire zaken), Michel Reijns (jeugdzaken), Jasper van Tilburg (penningmeester) & Wim van der Wegen (secretaris) waren aftredend én herkiesbaar, zij zijn unaniem herkozen door de aanwezige leden.

Begroting/contributie seizoen 2020-2021
Het bestuur heeft besloten om, ondanks het voornemen in de ALV van 2019 om de contributie trapsgewijs te verhogen ter voorbereiding op nieuwe kleedkamers, toch geen aanpassing te doen aan de contributie. Dit besluit komt mede voort uit de financiële resultaten van de afgelopen seizoenen én het feit dat het vorige seizoen vroegtijdig is afgesloten. Wel waren er enkele nieuwe categorieën, waarvoor de contributie officieel werd vastgesteld (Zaalvoetballeden & dames 30+). Daarnaast zal de contributie dit seizoen pas eind oktober afgeschreven worden.

Formele overgang zondag- naar zaterdagvereniging
Hoewel het voor de overstap van diverse teams niet noodzakelijk was, is wel de formele overgang van een zondag- naar een zaterdagvereniging in stemming genomen. Hierdoor veranderd in de praktijk niets, teams die op zondag uit (willen gaan) komen zullen altijd welkom blijven.

Aanvraag lening voor ver- & nieuwbouw kleedkamers
De aanvraag voor een lening van € 300.000,- bij de Gemeente Steenbergen voor de ver- en nieuwbouw van de kleedkamers moest, omwille van de omvang van het bedrag, in stemming gebracht worden. Na een korte presentatie van bestuurslid facilitaire zaken Rob Driessen over de kleedkamers én penningmeester Jasper van Tilburg over de begroting (met nieuwbouw) voor de komende 5 jaar en daaruit volgende vragen is door de aanwezige leden besloten om de aanvraag voor de lening goed te keuren.

Het tijdspad hierin is dat het al in de raadsvergadering is ingebracht als raadsvoorstel tijdens de oordeelvormende vergadering op maandag 31 augustus, waaruit de raad enkele vragen richting B&W heeft gesteld. Op donderdag 24 september zal dit in de besluitvormende vergadering ter stemming aangeboden worden aan de Gemeenteraad.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *