728x90ad
VV Steenbergen

Anno 1945 – Steenberg’s voetbalblad

Jarenlang heeft onze vereniging een clubblad uitgegeven met uiteraard de toepasselijke naam “De BlauwWitter”. In 1959 werd daarmee begonnen in de vorm van een echt blad, maar eind 1961 ging dat weer ter ziele. In 1972 werd door een 6-tal fanatiekelingen de draad weer opnieuw opgepakt en behoudens wat wisselingen in de redactie heeft het clubblad in die vorm t/m begin 2000 bestaan, ruim 28 jaar dus. Met een vernieuwde redactie is vanaf 2000 een nieuwe jaargang in een ander formaat in het leven geroepen, hetgeen tot 2008 heeft geduurd. Vandaag de dag worden onze leden uiteraard allemaal zo veel mogelijk per mail op de hoogte gehouden van alles wat er binnen onze vereniging gebeurd, vooral ook via de regelmatig (maandelijks) verschijnende nieuwsbrieven.

In de beginjaren van het “ontstaan” van onze voetbalvereniging was dat natuurlijk allemaal wel wat anders. Op 18 maart 1933 werd in hotel Aarden (de tegenwoordige brasserie De Kaai) de oprichtingsvergadering gehouden van de voetbalvereniging W.V.S. (Wapen van Steenbergen). Een neutrale vereniging zonder jeugdafdeling. Enkele weken later werd ook een tweede voetbalvereniging opgericht, de vereniging D.I.A. (Duc in Altum). Een katholieke vereniging met een jeugdafdeling. Tijdens de 2e wereldoorlog in de jaren 1940-1945 zijn beide verenigingen gefuseerd en werd de naam gewijzigd in R.K.V.V. Steenbergen. En in die jaren was er natuurlijk nog geen clubblad, of toch wel?

Nou; een echt clubblad kun je het eigenlijk niet noemen maar in het archief van onze vereniging hebben we toch iets gevonden waarmee destijds de leden van onze vereniging werden bereikt. Het “Steenberg’s” Voetbalblad. Een werkelijk prachtig stukje archief wat we onze leden van vandaag niet willen onthouden. Onderstaand het “Steenbergs” voetbalblad, eerste jaargang nummer 1 van september 1945.

Tevens een elftalfoto uit het jaar 1941, net na de fusie tussen W.V.S. en D.I.A.

Bovenste rij, v.l.n.r.: Scheidsrechter(?), Lex Knop, Peet Geertse, Cor Verkouter, Wim de Ron, Cor Gram, Janus van Hertom, Martien Baartmans en trainer De Zeeuw.
Onderste rij, v.l.n.r.: Koos Jonkers, Jan de Bruin, Ad Adriaanse, Bart Bastiaanse en Piet Hoendervangers.