728x90ad
VV Steenbergen

Bestuursmutaties & contributie seizoen 2017/2018

Tijdens de Algemene Leden Vergadering afgelopen vrijdag (8 september) zijn er twee nieuwe bestuursleden gekozen, terwijl er afscheid genomen werd van de zittende penningmeester.

Dhr. Charel van Crugten had reeds in de winterperiode aangegeven het stokje tijdens de eerstkomende ALV over te willen dragen, waardoor op dat moment kandidaat-opvolger Jasper van Tilburg als aspirant toetrad tot het bestuur, ten doelen zo goed mogelijk ingewerkt te kunnen worden.

De Algemene Leden Vergadering benoemde Jasper officieel in zijn nieuwe functie als penningmeester, nadat even daarvoor Charel van Crugten werd bedankt voor bewezen diensten en de kascontrolecommissie hem na een eerdere uitgebreide controle decharge gaf.

Behalve Jasper van Tilburg, werd ook Michel Reijns (jeugdzaken) officieel benoemd, ook hij was al gestart met zijn werkzaamheden gedurende het seizoen. Gezien de spoedige uitrol van de nieuwe teamindelingen en het tijdig aanstellen van een volledig team met trainers en leiders een taak die hem zeker wel is toevertrouwd.

Rob Driessen, Wim van der Wegen & Sjef Dam waren aftredend en herkiesbaar en gaan nog zeker minimaal 1 termijn (3 seizoenen) verder. Voorzitter ad interim Marco van Kaam gaf tevens aan graag de stap opzij te maken wanneer zich de juiste kandidaat-voorzitter aandient. Tot dusverre was dit helaas nog niet het geval, waardoor hij deze functie ad interim blijft bekleden.

Contributie
Verder werd het voorstel van het bestuur om de contributie te handhaven aangenomen. De enige kanttekening hierin is dat het tarief voor de VE1 wel is gestegen, daar ook de competitie (en het aantal te spelen duels) is toegenomen sinds hun eerste seizoen, waarin de contributie was bepaald op dezelfde hoogte als dat van de kabouters (€ 84,- op dit moment). Het nieuwe jaarbedrag voor de veteranen is unaniem vastgesteld op € 100,-.

De contributiebedragen zijn dus:
Senioren: € 167,-
Veteranen: € 100,-
Junioren: € 139-,
Pupillen: € 112,-
Kabouters: € 84,-
5-wedstrijden regeling: € 50,-

De korting voor het 3e lid (25%) en voor geregistreerde vrijwilligers (15%) blijft gehandhaafd.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *