728x90ad
VV Steenbergen

Bestuur

Marco van Kaam (ad interim voorzitter)

Charel van Crugten (penningmeester)

Wim van der Wegen (secretaris)

Jolanda Augustijn (wedstrijd zaken)

Sjef Dam (advies & ondersteuning)

Rob Driessen (facilitaire zaken)

Michel Reijns (aspirant-lid jeugdzaken)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Tielen (commerciële zaken)

Jasper van Tilburg (aspirant-lid financiële zaken)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 16 februari 2017″

 • Het bestuur van V.V. “Steenbergen” heeft Michel Reijns bereid gevonden met onmiddellijke ingang voorzitter te worden van de jeugdcommissie. In die rol zal hij verder vormgeven aan het jeugdbeleid binnen de vereniging en zorg dragen voor de continuïteit in niveau en plezier binnen de jeugdafdeling. Michel is de huidige trainer van JO15-3. Hij zal die rol tot het einde van het seizoen blijven vervullen. Nico van Schilt, momenteel ook trainer van JO7-1 is bereid gevonden Michel tot het einde van het seizoen te assisteren bij de trainingen van JO15-3. In het verleden was Michel zelf ook actief in het blauw witte tenue, hij speelde na een langdurige blessure voor het toenmalige zondag3. Voordat hij zijn kruisband scheurde speelde hij lange tijd in het 2e elftal, met een enkel optreden in het eerste elftal.Als voorzitter van de jeugdcommissie is Michel tevens aspirant-lid van het hoofdbestuur, belast met jeugdzaken. Tijdens de Algemene Leden Vergadering na de zomer wordt dit lidmaatschap aan de leden voor officiële benoeming voorgelegd.Het hoofdbestuur wenst Michel van harte welkom en veel succes in zijn nieuwe rol. Daarnaast is het Nico zeer erkentelijk voor zijn hulp.

Dinsdag 31 januari 2017

 • Na een aantal oriënterende gesprekken doet het ons deugd u te kunnen melden dat Jasper van Tilburg heeft aangegeven tot het bestuur van V.V. “Steenbergen” te willen toetreden. Het is erg belangrijk dat wij ons bestuur op volle sterkte houden om invulling te kunnen blijven geven aan de operationele taken als ook, zeker niet onbelangrijk, richting te kunnen geven aan de toekomst.Jasper zal de taken van penningmeester Charel van Crugten over gaan nemen. Charel heeft aangegeven om persoonlijke redenen helaas een stapje terug te moeten doen, een keuze die door de overige bestuursleden gerespecteerd wordt. Voor vragen is hij te contacten via het mailadres: penningmeester@vvsteenbergen.nl

Woensdag 7 september 2016 (ALV)

 • Op woensdagavond 7 september bij de Algemene Leden Vergadering nam Wim Roovers na 6,5 jaar afscheid van het bestuur. Eerst als penningmeester, later als voorzitter. “Een mooie tijd waarin van alles gebeurde”.Nadat het bestuur werd aangevuld met Jolanda Augustijn (wedstrijd zaken) en Richard Tielen (commerciële zaken) moest er een voorzitter gekozen worden. Vanuit de aanwezigen op de vergadering, stond er niemand op. Vooraf had het bestuur dit scenario besproken. Vice-voorzitter Marco van Kaam (technische zaken) zal de voorzittershamer tijdelijk overnemen. Zo geeft hij de club en zijn leden de tijd om een kandidaat te zoeken. “Het is niet mijn ambitie om aan het hoofd van de club te staan, maar ik kan de club niet in de steek laten”, waren de woorden van de nieuwe (tijdelijke) voorzitter. De 51-jarige Van Kaam is in het dagelijkse leven Supply Chain manager bij Fokker.Verder werd die avond gesproken over het afgelopen jaar en de begroting werd door genomen voor het seizoen 2016-2017. De leden stemde ook in met de contributieverhoging van circa 2%.

Donderdag 16 juni 2016

 • Het bestuur heeft het jeugdbeleidsplan, opgesteld door de jeugdcommissie, goedgekeurd. Dit zeer goede en belangrijk document zal zo spoedig mogelijk op onze website geplaatst gaan worden.
 • De indelingen jeugd (junioren en pupillen) zijn afgerond en worden op de website geplaatst.
 • De vacature “voorzitter jeugdcommissie en bestuurslid Jeugdzaken” (Martijn Iriks heeft aangegeven m.i.v seizoen 2016/2017 te stoppen) wil het bestuur zo spoedig mogelijk weer invullen.Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de voorzitter. Ook zal de vacature binnenkort hier op de website geplaatst worden.
 • Volgend seizoen zullen de bestuursvergaderingen gepland worden op de derde woensdag van de maand.

Donderdag 19 mei 2016

 • Met de twee nieuwe kandidaat bestuursleden (Jolanda Augustijn en Richard Tielen) heeft het bestuur de taken herschikt. Klik hier voor het overzicht.
 • Martijn Iriks heeft medegedeeld dat hij na dit seizoen zal stoppen als jeugdvoorzitter en bestuurslid Jeugd Zaken. Het bestuur bedankt Martijn voor zijn enthousiasme en geweldige inzet.
 • Het bestuur wil graag op zo kort mogelijke termijn een vervanger voor Martijn aanstellen, dus schroom niet om je bij het bestuur aan te melden bij interesse voor deze zeer belangrijke functies/taken.
 • Het competitie seizoen 2015/2016 is voor onze club erg succesvol verlopen met een verdiende 5e plaats in de 3e klasse voor het eerste elftal en de volgende kampioenen: Da-1, Zo-2, Za-2, Za-3, Ve-1 en de C3.
 • De vereniging zal de komende weken/maanden in het teken staan van de verschillende toernooien: het 4e Veraart 7×7 toernooi, het 10e AH Jeugdtoernooi, het 2e Autoschade van Gils (jeugd)zomeravondvoetbal, het 3e Donex shipping 2×2 toernooi en in augustus de Groot Steenbergen Cup.
 • De Kick-off familiedag is gepland op 28 augustus.
 • Tijdens de periode 30 mei t/m 15 augustus zullen er geen trainingen plaatsvinden.
 • In de komende weken zullen de jeugdafdelingen voor het nieuwe seizoen vastgesteld worden (houdt onze website in de gaten!)

Donderdag 21 april 2016

 • Het bestuur heeft de kandidatuur voor twee nieuwe bestuursleden goedgekeurd: Jolanda Augustijn en Richard Tielen. Tijdens de volgende ALV zal het bestuur hun dan voordragen als bestuurslid Wedstrijd Zaken (Jolanda) en Commerciële Zaken (Richard). Rob Driessen zal de taken als Bestuurslid Facilitaire Zaken gaan behartigen.
 • Het meebrengen van alcoholische drank naar het sportpark is niet toegestaan. Het nuttigen van alcoholische dranken kan dus alleen maar in kantine. Op het aangrenzende terras kan dit ook, echter dan wel uit kunststof of kartonnen bekers. Non-alcoholische dranken buiten de kantine/terras is alleen toegestaan in kunststofflesjes, dus ook hier drank in glas en blik is niet toegestaan. Dit alles is volgens de richtlijnen van de KNVB.
 • Het afsteken van vuurwerk is ook niet toegestaan op het sportpark. Sfeerbepalende activiteiten rond bepaalde wedstrijden dienen altijd van te voren besproken te worden met het bestuur.
 • De komende weken zullen er weer vele (senioren en jeugd) teams gehuldigd gaan worden als kampioen van hun competitie. Uiteraard zal hiervan verslag gedaan worden op de website.

Donderdag 17 maart 2016

 • Op 31 maart a.s is er een Buitengewone Algemene Leden Vergadering gepland. Onderwerp: privatisering kleedkamers en plannen voor renovatie/nieuwbouw.
 • De organisatie van de GSC (Groot Steenbergen Cup) is in volle gang. V.V. “Steenbergen” is de gastheer voor dit toernooi dat plaats zal vinden in de week van 8 augustus.
 • FOX Sports (met Hans Kraaij Jr. als VIP) komt een Voetbaldag organiseren op ons sportpark op dinsdag 3 mei (in de meivakantie). Meer informatie zal de komende weken volgen via contactpersoon Jeff Simon.
 • Diverse elftallen zijn in de race om het kampioenschap, het bestuur hoopt veel kampioenen te mogen huldigen.

Donderdag 21 januari 2016

 • Tijdens de periode van 1 november tot 1 maart kunnen er geen vriendschappelijke doordeweekse wedstrijden georganiseerd en gespeeld worden op veld 3.
 • Het gebruik van veld 1 door jongeren buiten de trainings- en wedstrijdtijden zal toegestaan worden mits de poort open staat! Uiteraard dienen dan wel de basisregels opgevolgd te worden zoals geen afval, geen verschuif van doelen en zorgen dat het veld netjes blijft. Ook moet er (i.v.m. overlast van de buren) op de helft gevoetbald worden die het dichtst bij de poort ligt.Indien poort dicht is, dan is het sportpark gesloten en “verboden toegang”, dus kan er NIET gevoetbald worden.
 • Het toernooi om de Groot Steenbergen Cup (GSC-2016) zal gespeeld worden in de week van 9 augustus (onder voorbehoud). De organisatie is in handen van V.V. “Steenbergen”.
 • Direct na het 10e Albert Heijn Achterberg Jeugdvoetbaltoernooi (zaterdag 28 mei 2016) zal het hoofdveld een grondige renovatie ondergaan. Tevens zal er nieuwe drainage aangelegd worden. Het hoofdveld zal dan pas weer speelklaar zijn midden/eind oktober.

Donderdag 17 december 2015

 • Op 3 januari organiseert de supportersvereniging een Nieuwjaarsreceptie. De selectie en het bestuur zal aanwezig zijn voor een “Hoge Hoed” wedstrijd en aansluitend een gezellig samenzijn met onze leden en alle andere belangstellenden. Komt allen !
 • We hebben nog diverse vacatures waaronder een wedstrijdsecretaris voor de senioren en vrijwilligers voor schoonmaak kleedkamers (tegen vergoeding !).
 • Begin januari zal er een overleg plaatsvinden tussen gemeente en bestuur over het onderhoud Sportpark (oa.. toestand velden).
 • Extra informatieborden zullen geplaatst worden bij veld 1: waarop duidelijk gemaakt zal worden dat het niet toegestaan is het kunstgrasveld te gebruiken buiten trainingen en wedstrijden.
 • Het bestuur wil alle leden een hele fijne feestdagen en een gezond maar zeker ook sportief 2016 toewensen.

Donderdag 22 oktober 2015

 • Bestuur heeft de nieuwe campagne van de commissie Normen en Waarden goedgekeurd: ‘Gezond verstand, je hebt altijd een keuze!’- V.V. “Steenbergen” zegt NEE tegen alcohol < 18 jaar.
  – V.V. “Steenbergen” zegt NEE tegen drugs.
  – V.V. “Steenbergen” zegt NEE tegen roken.
  – V.V. “Steenbergen” zegt JA tegen verplicht douchen (dit zal in de loop van het seizoen meer een meer ingevoerd gaan worden).
 • Bestuur is blij met de (her) opening van de kantine. Er zijn met de tijdelijke kantine beheerders wel duidelijke afspraken gemaakt, waaronder de strikte openingstijden. Ondertussen is kantine commissie druk bezig met de procedure voor de aanstelling van een nieuwe pachter voor de kantine.
 • De sponsorcommissie is dringend op zoek naar versterking. Alle belangstellende kunnen zich melden voor extra informatie bij bestuurslid Marco van Kaam.
 • De BonBon-actie is van start gegaan. Hopelijk werkt iedereen er aan mee. De inschrijfformulieren zijn in de kantine op te halen, of van de website te downloaden. Dit is een zeer belangrijke actie voor de club om mooie dingen te kunnen realiseren. Dit jaar zal de opbrengst gebruikt worden voor een scorebord op veld 1.
 • Er is een speciale kabel gelegd voor verlichting veld 3 en 4. Alle leiders/trainers worden wederom verzocht om de verlichting zo spoedig mogelijk uit te doen na de laatste training.

Donderdag 24 september 2015

 • De ALV van 11 september jl is uitvoerig geëvalueerd. Aantal zaken zullen uiteraard op verzoek en/of goedkeuring van de leden verder uitgewerkt worden:
  o Kantine: valt nu nog onder Stichting Beheer Kantine (is dus een aparte Stichting) en is niet verder in detail besproken tijdens ALV. Bedoeling is wel dat in dit seizoen deze Stichting statutair zal gaan samenvoegen met de vereniging V.V. “Steenbergen”. Dus dat volgend seizoen de kantine onderdeel is van de exploitatierekening van vereniging V.V. “Steenbergen”.
  o Communicatie: zal verbetert moeten worden vanuit bestuur/commissies naar de leden. Dus niet alleen via de website maar ook via e-mails/publicaties.
  o Vrijwilligers: op korte termijn zal er een beleid vastgesteld worden, niet alleen om kaders aan te geven maar ook hoe we onze vrijwilligers nog beter kunnen ondersteunen.o Statuten: zullen naast het huishoudelijk reglement op de website gezet gaan worden.o Contributie: contributie is met 2% verhoogd. Penningmeester zal middels de website en per email alle leden op de hoogte stellen van de nieuwe contributiebedragen van dit lopende seizoen.o Stemming: na afloop van ALV kwam het verzoek om tijdens de volgende ALV schriftelijk te stemmen indien een besluit van het bestuur voorgelegd wordt aan de leden. Bestuur besluit dit te gaan uitvoeren.o Bestuurssamenstelling: John Freekenhorst en Martin Kolkhuis Tanke zijn uit het bestuur gegaan. Charel van Crugten is formeel aangesteld als penningmeester en Martijn Iriks is formeel aangesteld als bestuurslid verantwoordelijk voor jeugdzaken.o Vacatures: door het vertrek van John en Martin hebben we dus twee vacatures in het bestuur: Bestuurslid Commerciële Zaken (a.i. Marco van Kaam) en Facilitaire Zaken (a.i. Wim Roovers). Kandidaten kunnen zich uiteraard bij het bestuur aanmelden.
 • De jaarmarkt van 5/6 september is positief verlopen. Door onze aanwezigheid op zaterdag en zondag hebben we als club veel “goodwill” gewonnen.
 • Commissies die gebruik willen maken van de bestuurskamer voor een overleg, dienen dit van te voren aan te vragen via kantine@vvsteenbergen.nl.
 • Gemeente wilde het hoofdveld gaan renoveren per 18 april 2016. Aangezien het AH jeugdtoernooi voor de 10e maal georganiseerd gaat worden op 28 mei 2016 hebben we in overleg met de gemeente de renovatie met 1 jaar uitgesteld.
 • Vacatures: wedstrijdsecretaris op zondag en leider 2e elftal.
 • Verlichting: de laatste tijd weer veel problemen met de verlichting op de velden. Opdracht is reeds gegeven aan een professioneel bedrijf de probleem op zo kort mogelijk termijn op te lossen.

Donderdag 29 augustus 2015

 • Verzoek aan alle leiders/trainers: na trainingen/wedstrijden de kleedkamer even schoonmaken met de aanwezige trekker.
 • Per 1 september hebben we ook een vaste schoonmaakster die op maandag en vrijdag de kleedkamers een extra schoonmaak beurt zal geven.
 • De leider van het team die de laatste avondtraining op een veld heeft gegeven wordt verzocht ook zo spoedig mogelijk hierna de verlichting uit te (laten) zetten.
 • Gezien de sluiting van de kantine is het verzoek van het bestuur om ook geen alcohol te nuttigen in bestuurskamer en kleedkamers.
 • Extra attentie wordt gevraagd voor de vacature van wedstrijdsecretaris. Deze prachtige vrijwilligersfunctie wil het bestuur zo snel mogelijk invullen. Zie het nieuwsbericht op de website.
 • Tijdens de jaarmarkt zal onze club prominent aanwezig zijn op de Westdam op zaterdag en zondag 5 & 6 september met een informatiekraam en met een “Omhaal arena, Super krokodil, Voetvolleyveldje, Discgolf en Fotoquiz”. Prijzen zijn: Derbystar bal, trainingsshirt en kousen. Dit pakket wordt ook aangeboden aan nieuwe leden en wordt verloot onder de deelnemers van de spellen; komt allen!

Donderdag 19 juni 2015

 • Afgelopen woensdag is de nieuwe selectie en staf van het eerste elftal gepresenteerd bij sponsor Café de Joosse.
 • Voor het komende seizoen hebben wij een nieuwe vrijwilliger gevonden in de persoon van Jack de Wit. Jack zal zich gaan toeleggen op de materiaal voorziening voor de jeugd.
 • Wij willen er eenieder nogmaals op wijzen dat het sportpark van 4 juli t/m 9 augustus gesloten is.
 • Wij zijn nog steeds op zoek naar een wedstrijdsecretaris voor de zondagen. Voor geïnteresseerden kan er contact opgenomen worden met Rob Driessen of Marco van Kaam.

U kunt met uw vragen of opmerkingen aan het bestuur terecht via het mailadres: secretaris@vvsteenbergen.nl

Algemene statuten V.V.”Steenbergen”:

Deel 1

Deel 2